Myslivecký spolek Hůrka Chodov z.s.       IČ: 182 32 434

Sídlo:          Chodov 76, 345 33 p. Trhanov

Statutární orgán: výbor spolku   
Toto jsou stránky ve výstavbě, budou zde průběžně informace pro členy mysliveckého sdružení zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě.

Upozornění návštěvníkům a členům

Stránky jsou stále v úpravě - návrhy směřujte na e-mail. hurkachodov@seznam.cz

Novinky